PRAVILA KONKURSA „MOJ BILBORD JE BOLJI OD TVOG“

 1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA      KONKURSA

Frikom doo Beograd, Beograd, Zrenjaninski put b.b., matični broj: 07042728, PIB 100003092 (u daljem tekstu „Organizator“ ili „Frikom”).

 

 1. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA

Konkurs se organizuje pod nazivom „MOJ BILBORD JE BOLJI OD TVOG“ (u daljem tekstu: Konkurs) koji će biti organizovan na web stranici, koja se nalazi na adresi www.mojbilbordjeboljiodtvog.rs (u daljem tekstu: Stranica). U svrhu promocije Frikoma, Organizator ovim putem javno objavljuje pravila za  konkurs pod nazivom „MOJ BILBORD JE BOLJI OD TVOG“  (u daljem tekstu: „Konkurs“), u skladu sa odredbama ovih Pravila i primenljivih propisa kojima se uređuje javno obećanje poklona.

Učestvovanjem u konkursu, učesnici prihvataju ova Pravila.

Konkurs počinje 09.05.2018. i završava se 22.05.2018. zaključno sa tim danom.

 1. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

 1. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU

Pravo učešća u konkursu imaju svi korisnici internet mreže u Republici Srbiji. Pri registraciji, učesnik se registruje dostavljajući ispravne lične podatke.

Za učešće u ovom konkursu, potrebno je da učesnik poseti web stranicu www.mojbilbordjeboljiodtvog.rs , a da bi učestvovao u  konkursu, učesnik se registruje unoseći sledeće podatke:  e-mail adresa, broj telefona, ime i prezime.

Od učesnika se očekuje da izabere jedan od 15 ponuđenih bilborda i osmisli konverzaciju koju sladoledi mogu da vode. Cela aktivacija je osmišljena kao kreativan način da se Frikom sladoledima daju karakteri.

Svi bilbordi koje učesnik kreira i pošalje Organizatoru preko web stranice / microsite-a (upload) postaju javni i Organizator ih može koristiti u svrhe promocije. Svojim učešćem u Konkursu, Učesnik garantuje da daje saglasnost za korišćenje bilborda. Pravo na učestvovanje nemaju zaposleni kod Organizatora i članovi njihovih užih porodica (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća).

Kupovina proizvoda iz asortimana Organizatora nije uslov za učešće u konkursu.

 1. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Organizator odnosno lice angažovano od strane Organizatora na realizaciji ovog konkursa će lične podatke učesnika Konkursa koristiti isključivo radi ispunjenja svojih obaveza iz Konkursa i u druge svrhe ih neće koristiti.

U toku korišćenja aplikacije i učešća u Konkursu, Organizator ne čuva nikakve podatke o učesniku. Podaci koje učesnici ostave nalaze se na sajtu Konkursa i pristup podacima ima agencija „Pioniri Communications“ d.o.o. Beograd i njima se pristupa prilikom objava dobitnika. Nakon završetka Konkursa, sajt neće biti aktivan, a podaci o učesnicima će biti izbrisani.

Učesnik koji dobije poklon pristaje da Organizator na svom nalogu na društvenim mrežama (poput: Facebook-a, Twittera, Instagrama...) objavi njegovo ime i prezime.

Učestvovanjem na Konkursu, podrazumeva se da je Učesnik dao sledeću izjavu u smislu propisa o Zaštiti podataka o ličnosti:

“Saglasan/saglasna sam i ovlašćujem Organizatora Konkursa da moje rešenje (bilbord) i moje podatke, koje sam dostavio/dostavila na Konkurs, kao i moje podatke koji se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju ličnim podacima, može koristiti samo u svrhu i za potrebe sprovođenja Konkursa, objavljivanja pobednika Konkursa, za vreme trajanja konkursa i do okončanja postupka dodele poklona pobedniku i da ih u druge svrhe ne može koristiti.“

5.1. RUKOVALAC PODACIMA O LIČNOSTI:

Frikom doo Beograd, Beograd, Zrenjaninski put b.b., matični broj: 07042728

Pristup podacima o učesnicima ima i agencija „Pioniri communications“ d.o.o. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 45a, matični broj: 20792531, koja pruža usluge Organizatoru iz oblasti digital marketinga.

5.2. PRAVA LICA (prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti)

Pravo na obaveštenje o obradi

Lice ima pravo da zahteva da ga rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome:

 1. NAČIN OBJAVE MATERIJALA UČESNIKA KONKURSA

Organizator ne odgovara za sadržaj postavljen od strane korisnika. Organizator će, ukoliko utvrdi da postavljeni sadržaj vređa, diskriminiše, nije u skladu sa opšte prihvaćenim kodeksima pristojnog ponašanja, ukloniti sadržaj. Učesnik može kreirati neograničen broj objava.

 1. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITAKA ODNOSNO DODELE    POKLONA

Dobitnike bira Frikom komisija. Svakog dana, Komisija bira najkreativnije poruke na bilbordu koji su objavljeni do datuma objavljivanja pobednika.

Frikom komisija izabrana je od strane Organizatora i čine je predstavnici brenda i Agencije.

Svakog dana biraju se 2 najkreativnije poruke na bilbordu. Svakog dana dodeljuje se slatki paket i pobedničke kreativne poruke osvanuće na bilbordu. U toku 14 dana, biće podeljeno 27 poklona.

Prvi presek se pravi 10.04.2018, svaki naredni sledećeg dana.

Organizator se obavezuje da će o dobitku poklona obavestiti javnost odmah po objavljivanju dobitnika putem zvanične Facebook stranice Frikom na adresi: https://www.facebook.com/frikomdoo/ , a dobitnika putem email-a i/ili telefona.

Dostava poklona se vrši slanjem na adresu učesnika. Maloletna lica poklone preuzimaju lično u pratnji staratelja.

 1. NAČIN I ROK PREDAJE POKLONA

Organizator će kontaktirati i obavestiti dobitnika o datumu slanja osvojenog poklona. Poklon se šalje na adresu dobitnika na osnovu podataka koju je ostavio Organizatoru.

Učesnici koji učestvuju u konkursu ne mogu zahtevati poklone u većim količinama ili drugačije poklone od onih koji su navedeni ovim Pravilima od strane Organizatora.

 1.  ŽALBE I REKLAMACIJE

Sve žalbe i reklamacije povodom konkursa rešava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da će ih u što kraćem roku otkloniti i o tome obavestiti učesnike.

 1. DISKVALIFIKACIJA IZ KONKURSA

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu ili zloupotrebiti učestvovanje u konkursu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz daljeg učestvovanja i/ili zabranu učestvovanja onog ko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se proceni ili posumnja da neki od učesnika, na bilo koji način pokušava da prekrši pravila učestvovanja (bilo kakve naznake varanja), Organizator zadržava pravo da ga diskvalifikuje iz konkursa i zanemari njegovo učestvovanje bez daljeg obrazloženja.

Učesnik je odgovoran za tačnost informacija.

Tekstovi koji nisu u skladu sa pravilima konkursa, sadrže neadekvatne reči i koje, po proceni administratora, ne odgovaraju pravilima ili opštim prihvaćenim kodeksima lepog ponašanja, će automatski biti diskvalifikovani i obrisani.

 1. AUTORSKA PRAVA I INTELEKTUALNA SVOJINA

Pristupanjem konkursu, smatraće se da je učesnik dao sledeću izjavu:

„Potvrđujem da sam isključivi nosilac svih autorskih prava na delu, fotografiji, idejama i sl. sa kojima učestvujem na konkursu i potvrđujem da treća lica nemaju bilo kakvih prava, pretenzija i potraživanja na njima”.

Svi proizvodi i oznake proizvoda Organizatora prisutni u toku konkursa predstavljaju intelektualnu svojinu Organizatora, pa je zabranjena njihova izmena, kopiranje, preprodaja odnosno bilo kakva reprodukcija bez prethodne pisane saglasnosti vlasnika prava. Naziv Frikom, bilo u tekstualnom bilo u grafičkom obliku, je zaštićeni znak. Nosilac prava zaštićenog znaka je Organizator. Zaštićeni znak ni na koji način i ni pod kakvim uslovima ne sme se koristiti bez prethodne pismene saglasnosti Organizatora.

Protivpravno korišćenje može povući za sobom pravne posledice koje proizilaze iz autorskih, građanskih odnosno krivičnih propisa.

 1. PRAVILA I NJIHOVE IZMENE

Organizator zadržava pravo da dopuni ili izmeni ove uslove odnosno sam Konkurs i da o tome na blagovremen i pogodan način obavesti učesnike putem objava na svojoj Facebook stranici.

Ukoliko se u vezi sa Konkursom pojave neka pitanja ili problemi, dodatne informacije se mogu dobiti na e-mail adresi office@frikom.rs .

 

 1. REŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora između Organizatora i učesnika konkursa nadležan je sud u Beogradu.

 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornost za:

Svaki učesnik je lično odgovoran i obavezan da prilikom učešća u Konkursu ne koristi neovlašćeno tuđu e-mail adresu ili telefon ili lične podatke i u pogledu toga Organizator ne može snositi nikakvu odgovornost.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje nastaju usled netačnih ili pogrešnih podataka koje je dao učesnik. Za neuspeh ili sprečenost u realizaciji isporučivanja poklona zbog nedostataka/grešaka u podacima koje je dao učesnik (npr. pogrešno ime ili adresa, itd.) odnosno za štete, koje su proistekle iz tih razloga, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost. Organizator ne snosi odgovornost zbog kašnjenja prouzrokovanih smetnjama u funkcionisanju društvenih mreža ili samog sajta. Povremeno može da se dogodi da se usluga ne može koristiti iz razloga koji ne zavise od Organizatora. Prihvatanjem uslova učesnik prima k znanju da sadržaj, mogućnost, brzina prenosa poruka, podataka i odgovora zavisi od tehničkih mogućnosti provajdera i time na ove elemente može nepovoljno uticati opterećenost mreže i drugi faktori, koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ne i isključivo) zagušenost mreže, pokrivenost, greške u konekciji kao i održavanje bezbedne konekcije na mrežu.

Učešće u Konkursu zavisi i od kapaciteta servera, odnosno zasićenosti mreže, pa shodno tome, gore navedene okolnosti povremeno mogu negativno uticati na pristup Konkursu.

OSTALO

Informacije saopštene od strane učesnika Organizator koristi isključivo radi stupanja u kontakt u vezi sa poklonima, trećem licu ih ne saopštava, a podatke ne arhivira.

 

U Beogradu, 09. maj 2018.

Frikom doo Beograd